Genetica.webwetenschap.nl

Alles over genetica

Vier mogelijkheden tot verandering in de chromosomale structuur

Fouten in meiose en schadelijke stoffen zoals straling kunnen leiden tot veranderingen in de chromosomale structuur.

·         Deletie is een onvolkomenheid in een chromosoom als resultaat van het verlies van een fragment door breuk. Of het mutationeel verlies van een of meer nucleotide paren.

·         Duplicatie een afwijking in chromosomale structuur door een fusie met een fragment van een homoloog chromosoom, hierdoor wordt een deel van het chromosoom verdubbeld.

·         Inversie een afwijking in de chromosoomstructuur die het resultaat is van een herverbinding van een chromosomaal fragment in omgekeerde richting aan het chromosoom waar het vandaan kwam.

·         Translocatie een afwijking in de chromosoomstructuur die het resultaat is van de aanhechting van een chromosomaal fragment aan een niet homoloog chromosoom.

 

Deleties in menselijke chromosomen , zelfs in heterozygote staat, zorgen voor ernstige problemen bij het individu.

Boeken