Genetica.webwetenschap.nl

Alles over genetica

Triplet code.

De Triplet code is een verzameling van drie nucleotiden lange woorden de triplet code omschrijft aminozuren voor polypeptideketens. Een Codon is een reeks van drie nucleotiden in het DNA of mRNA dat een bepaald aminozuur of eindsignaal omschrijft. Codons zijn de basiseenheden van de genetische code. Een Reading frame is een tripletgroepering van ribonucleotiden op een mRNA molecuul die gebruikt worden door de translatiemachine bij de polypeptidesynthese.

Een Promotor bestaat uit een specifieke nucleotidevolgorde in het DNA. Een promotor bindt zich aan een RNA-polymerase waardoor het zich op de juiste positie bevind om met de transcriptie te beginnen. Een TATA –box is een DNA-reeks bij eukaryote promotors die cruciaal is bij de vorming van het transcriptie initiatie proces. Een transcriptie initiatie complex is het complete samenstel van transcriptiefactoren en RNA-polymerasen dat aan een promotor gebonden is.

 

Een Terminator bestaat uit een nucleotide volgorde in het DNA dat het eind van het gen aangeeft. Een terminator geeft RNA polymerase het signaal om het nieuwe RNA molecuul los te laten en van het DNA af te gaan.

Boeken