Genetica.webwetenschap.nl

Alles over genetica

Kruisen en paren.

 


Zuivere rassen
zijn organismen die nageslacht voorbrengen van het zelf genotype. Een voorbeeld van zuivere rassen is zelfbestuiving van planten waarbij roze planten in de volgende generatie ook allemaal een roze nageslacht krijgen. Hybridisatie is het paren of kruisen van twee zuivere rassen, hierdoor ontstaat een nageslacht waarbij het genotype niet lijkt op het van de ouders. Ouders worden bij paring of kruisen de P-generatie genoemd. Het nageslacht van deze generatie wordt de F1- generatie genoemd. Het nageslacht van de F1-generatie noemen we de F2 generatie. Een punet diagram helpt bij het bepalen van het nageslacht van een organisme. Bij een testkruising kruisen we een  organisme met een onbekend genotype met een organisme dat een bekend homozygoot ressesief genotype heeft. Monohybriden zijn organismen die heterozygoot zijn voor een enkel kenmerk. Dihybriden zijn organismen die heterozygoot zijn voor twee kenmerken.

Boeken