Genetica.webwetenschap.nl

Alles over genetica

Genetische dominantie bij organismen.

Bij volledige dominantie zien de nakomelingen uit de F1 er altijd uit zoals 1 van de ouders. Dit komt omdat bij volledige dominantie 1 allel altijd volledig dominant is over het andere allel. Bij incomplete dominantie hebben nakomelingen een fenotype dat tussen het fenotype van beide ouders in zit. Bij co dominantie hebben de F1 nakomelingen twee allelen die allebeide een verschillend zichtbaar fenotype veroorzaken. Bij Pleiotropie hebben genen meerder effecten op het fenotype. Epistasie wil zeggen dat een gen de fenotypische expressie van een andere gen beïnvloed. Het gen dat wordt beïnvloed kan ook op een ander locus liggen. 

Boeken