Genetica.webwetenschap.nl

Alles over genetica

De ontdekking van het DNA

De ontdekking van DNA is terug te leiden tot 1928 bij een Britse man Frederick Griffith. Ook heeft de studie op virussen bijgedragen aan de ontdekking van DNA. Meer bewijs dat DNA het genetische materiaal is kwam van biochemici Erwin Chargaff. Het DNA bestaat uit de basen Adenine, Cytosine, Thymine en Guanine. De basensamenstelling van DNA varieert veel bij verschillende soorten. Het DNA loopt in een dubbele helix, de natuurlijke vorm van het DNA. Dubbele helix verwijs naar de twee aangrenzende anti-parallelle polynucleotidestrengen die om een denkbeeldige as een spiraal vormen. De dubbele helix bestaat uit stikstof basen en komen in paren voor, Adenine vormt een paar met Thymine en Cytosine vormt een paar met guanine.  Adenine en guanine zijn purines, Purines zijn stikstof basen met 2 organische ringen. Cytosine en Thymine zijn pyrimidines deze stikstof basen hebben maar 1 organische ring.

 

De gelijkwaardigheid voor een soort wat betreft het aantal A en T basen en het aantal G en C basen staat bekend als Chargaffs regel

Boeken